top of page

Privacy verklaring

FysioTeam Tegelen, statutair gevestigd te Grotestraat 11 A, 5931CS te Tegelen met KVK nummer 14115874, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

FysioTeam Tegelen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- BSN nummer

- Gegevens omtrent gezondheid

- Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienstverlening is er niet op gericht bijzondere gegevens te verzamelen over personen, anders dan in de normale uitoefening van onze opdracht, tenzij we toestemming hebben van betrokkenen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via Info@fysioteamtegelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FysioTeam Tegelen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verlenen van adequate behandeling in zowel het preventieve als nazorgtraject van fysiotherapeutische specialisaties

  • Het verstrekken van medische rapportages aan behandelende huisartsen/specialisten

  • Voor facturering van de behandelingen

  • U te informeren over wijzigingen van afspraken en of wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FysioTeam Tegelen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • NAW, telefoonnummer, geboortedatum, E-mailadres; basis klantgegevens; zolang men klant is en na beëindiging van de relatie nog 2 jaar

  • EPD gegevens blijven bestaan in het dossier voor minimale termijn van 15 jaar

  • Bankgegevens; nodig voor administratie; 2 jaar na vertrek klant

Delen van persoonsgegevens met derden

FysioTeam Tegelen verstrekt uw gegevens c.q. de gegevens van uw eventuele partner en/of kinderen uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FysioTeam Tegelen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@fysioteamtegelen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. FysioTeam Tegelen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FysioTeam Tegelen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Info@fysioteamtegelen.nl

Cookies en Google Analytics

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

bottom of page