top of page

kinderfysiotherapie

_J5A5062.BW.jpg

Voor wie

Kinderen leren spelenderwijs hun zintuigen en motoriek te ontwikkelen. Meestal gaat dat goed en vrijwel vanzelf. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling, zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel. Bij iedere leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die ze onder de knie moeten krijgen. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap beperkt is in zijn/haar bewegen, kan leren omgaan met zijn/haar beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

 

Doel:

Voor (jonge) kinderen kan het moeilijk zijn om precies de klachten aan te geven. Voor ouders wordt het hierdoor lastig om er iets mee te kunnen doen. De kinderfysiotherapeut verzamelt informatie van

het kind, ouders en eventueel andere betrokkenen om een zo volledig mogelijk beeld van het probleem/de klacht te krijgen en na verdere diagnostiek hierop een passend behandelplan te maken.Uiteindelijk is het doel om het kind of de jongere weer klachtenvrij te kunnen laten deelnemen aan school, sport, hobby’s en andere activiteiten!

Bij zuigelingen (0-2 jaar) zal dit vooral op basis van spel- en hanteringsadviezen gebeuren en komen wij aan huis zodat U dit zelf ook met het kind gemakkelijk kunt oefenen.

Vergoeding verzekering:

Vaak zijn het de ouders of leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, consultatiebureau, kinderarts en kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt zonder verwijsbrief terecht bij de kinderfysiotherapeut. De behandeling van kinderen wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering. Indien er een chronische indicatie aanwezig is, kan dit verder nog vanuit de basisverzekering worden vergoed. Hiervoor is dan wel een verwijzing nodig van een arts of specialist.

Voorkomende problemen:

Zuigelingen (0 - 2 jaar)

 • Een voorkeurshouding, afgevlakt hoofdje (plagiocephalometrie)

 • Eenzijdig of asymmetrisch bewegen

 • Een motorische ontwikkelingsachterstand; op een bepaalde leeftijd niet kunnen rollen, kruipen, zitten, staan of lopen

 • Een te vroeg geboren kind (pré- en dysmaturiteit)

 • Billenschuiven of tenenlopen

 • Passiviteit

 • Lage spierspanning en weinig kracht

 • Overstrekken

 • Onrustige baby

 • Moeite met houdingsveranderingen

 • Afwijkende voetstand

 • Veel huilen

 • Een kind met specifieke aandoening of syndroom zoals:

 • Spina Bifida

 • Cerebrale Parese (CP)

 • Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL) t.g.v. bevalling

 

Peuters en kleuters (3 - 6 jaar)

 • Motorische ontwikkelingsachterstand; moeite met het uitvoeren van grove en/of fijne motorische vaardigheden

 • Developmental Coördination Disorder (DCD)

 • Schrijfproblemen

 • Afwijkend looppatroon zoals tenenloper

 • Frequent vallen of struikelen

 • Te lage of hoge spierspanning

 • Pijn bij bewegen

 • Bewegingsangst

 • Conditie zwakte ten gevolge van een handicap, chronische ziekte of obesitas

 • Mentale retardatie

 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

 • Ademhalingsproblematiek

 • Orthopedische problemen, zoals een scoliose

 • Jeugdreuma

 • Spierziektes

 

Oudere kinderen en jongeren (7 – 18 jaar)

 • Een motorische ontwikkelingsachterstand; achterblijven t.o.v. leeftijdsgenoten

 • Motorisch onhandig of houterig bewegen

 • Niet-aangeboren hersenletsel

 • Lage of hoge spierspanning

 • Sensomotorische problemen

 • Houdingsproblemen

 • Hoofdpijnklachten

 • Ademhalingsproblemen zoals hyperventilatie

 • Sport specifieke klachten

 • Revalidatie na trauma, operatie of chemokuren

 • Orthopedische problemen zoals een scoliose

 • Developmental Coordination Disorder (DCD)

 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

bottom of page